pexels-bess-hamiti-35537

Lucia

Over Lucia

Over missie, structuur en werking van Lucia.

Ons verhaal

De missie van Lucia

Lucia vzw werd opgericht in 1996 met als missie noodhulp te verlenen aan gezinnen met kleine kinderen en zwangere vrouwen die in België in schrijnende armoede leven.

Welzijn en de ontplooiing van jonge kinderen (tot 12 jaar) staan centraal.

Lucia biedt jaarlijks financiële steun aan meer dan 250 gezinnen die in België wonen.

Hiermee kunnen ongeveer 550 kinderen niet alleen beter gevoed, gekleed, gehuisvest en verzorgd worden, maar ook ondersteund worden tijdens de eerste levensjaren die cruciaal zijn voor hun ontwikkeling. Ieder kind heeft recht op een faire start in het leven.

Door een tijdig en tijdelijk financieel steuntje én een goede begeleiding door professionals uit de sociale sector wil LUCIA het gezin uit de probleemsituatie helpen.

In haar jaarverslag geeft LUCIA een overzicht van haar resultaten en werking

De organisatie van Lucia

Structuur

Zetel

De maatschappelijke zetel van Lucia is gevestigd te 1000 Brussel, Naamsestraat 86.

Afdelingen

Lucia vzw telt acht afdelingen die samenvallen met één of meer provincies. Deze structuur zorgt voor een goede voeling met de lokale sociale actoren.

Vrijwilligers

Lucia vzw werkt met een vijftigtal vrijwilligers.

Dagelijks beheer

Het dagelijks beheer van de vereniging en de administratieve en financiële coördinatie van de verschillende afdelingen worden verzorgd door een coördinator.

Concrete Werking

Werking