Lucia

sinds 1996

Een lichtstraal

in het leven van een kind

Wat kan je voor ons doen?

Steun geven

Lucia kan enkel hulp bieden aan kinderen in nood dankzij de vele giften die zij mogen ontvangen.

Steun vragen

Misschien heb je één of meerdere kinderen of ken je zulke kinderen die steun nodig hebben.

Informatie

Lucia bestaat sinds 1996. Bekijk hoe Lucia haar steun wil bieden aan hulpbehoevende kinderen.

Ons verhaal

Meer dan ooit slaat de armoede hard toe in België. Kinderen zijn de eerste slachtoffers. België staat op de 16de plaats op de lijst van rijke landen volgens BBP per inwoner. Nochtans bevestigen alle rapporten en barometers het volgende: ongeveer een kind op vier in ons land lijdt armoede of wordt geconfronteerd met sociale uitsluiting. 424 000 kinderen die in onze onmiddellijke omgeving leven worden in hun rechten bedreigd: recht op wonen, recht op gezondheidszorg, recht op onderwijs en sociale integratie.

LUCIA is opgericht om precies deze hulp te kunnen verlenen.

cropped-Lucia-logo.jpg

Waarom Lucia

424.000

kinderen

424 000 kinderen die in onze onmiddellijke omgeving leven worden in hun rechten bedreigd: recht op wonen, recht op gezondheidszorg, recht op onderwijs en sociale integratie.

Een aanvullende bijstand, hoe klein ook, is daarom nodig. LUCIA is opgericht om precies deze hulp te kunnen verlenen.