Lucia

sinds 1996

Een lichtstraal

in het leven van een kind

Wat kan je doen?

Steun geven

Ik wil graag een gift doen aan Lucia zodat zij kinderen in nood kunnen helpen.

Steun vragen

Ik wil graag steun vragen aan Lucia om kinderen in nood te helpen

Informatie

Lucia bestaat sinds 1996. Bekijk hoe Lucia haar steun wil bieden aan hulpbehoevende kinderen.

Sinds 1996

Ons verhaal

Meer dan ooit slaat de armoede hard toe in België. Kinderen zijn de eerste slachtoffers. België staat op de 16de plaats op de lijst van rijke landen volgens BBP per inwoner. Nochtans bevestigen alle rapporten en barometers het volgende: ongeveer een kind op vier in ons land lijdt armoede of wordt geconfronteerd met sociale uitsluiting. 424 000 kinderen die in onze onmiddellijke omgeving leven worden in hun rechten bedreigd: recht op wonen,   gezondheidszorg, voeding, kleding,  onderwijs en sociale integratie.

LUCIA is opgericht om precies deze hulp te kunnen verlenen.

cropped-Lucia-logo.jpg

Waarom Lucia?

424.000

kinderen

424 000 kinderen die in onze onmiddellijke omgeving leven worden in hun rechten bedreigd: recht op wonen, recht op gezondheidszorg, recht op onderwijs en sociale integratie.

Een aanvullende bijstand, hoe klein ook, is daarom nodig. LUCIA is opgericht om precies deze hulp te kunnen verlenen.

hulp in nood

Het dagelijkse leven van Lucia

Voorbeeld 1
Mevrouw V. is een alleenstaande moeder met 6 kinderen. Zij is recent gescheiden en heeft een sociale woning toegewezen gekregen. De wijkagent is al langs geweest en ziet erop toe dat alle kinderen deftig kunnen slapen. Pas na die vaststelling zal hij de adresverandering doorvoeren.

Vraag: Ze vraagt financiële steun voor de slaapkamermeubels van 3 kinderen.

Beslissing: Een eenmalig bedrag van 380 € werd toegewezen als bijdrage voor de inrichting van de slaapkamers van de kinderen.
Click Here
Voorbeeld 2
Mevrouw B. is een alleenstaande moeder met 2 kinderen. Zij heeft schulden uit het verleden ingevolge opname in een psychiatrische instelling en vluchthuis. Zij is in schuldbemiddeling. Werkloos ingevolge spasmofilie waardoor ze ook huishoudelijke taken niet aankan. Krijgt OCMW-hulp die echter te beperkt is. De oudste zoon is in kinderpsychiatrie opgenomen. Het jongste zoontje gaat naar de crèche.

Verzoek: zij vraagt een financiële bijstand voor de crèche en voor de aankoop van een vaatwasser, kleerkasten en een bedje.

Beslissing: 6 maanden facturen van de crèche betalen en een eenmalige hulp van 500 € voor de aankoop van een vaatwasser, kast en bedje.
Click Here
Voorbeeld 3
Een minderjarige alleenstaande moeder met een baby heeft geen contact meer met haar familie. Zij wil haar studies hernemen. Zij wordt gevolgd door diensten voor bijzondere jeugdzorg en door een dienst voor juridische assistentie. De jonge moeder heeft het moeilijk om de kosten voor haar baby te betalen maar heeft geen schulden.

Vraag: een financiële hulp voor de aankoop van luiers en voeding voor de baby.

Beslissing: de moeder ontvangt gedurende zes maanden een maandelijkse bijdrage van 100 euro in de verzorgingskosten voor de baby.
Click Here
Voorbeeld 4
Een samenwonend koppel met vierde kindje op komst. Papa deed twee jobs om boven water te blijven, maar is nu werkloos. Mama kan niet werken wegens medische redenen, en komt niet in aanmerking voor uitkering. Jongste kindje heeft motorische ontwikkelingsachterstand, het is goed te maken mits tijdig een ondersteuning te starten. Vraag: Tijdelijke hulp voor therapie en opvangkosten van jongste kindje. Een samenwonend koppel met vierde kindje op komst. Papa deed twee jobs om boven water te blijven, maar is nu werkloos. Mama kan niet werken wegens medische redenen, en komt niet in aanmerking voor uitkering. Jongste kindje heeft motorische ontwikkelingsachterstand, het is goed te maken mits tijdig een ondersteuning te starten.

Vraag: Tijdelijke hulp voor therapie en opvangkosten van jongste kindje.

Beslissing: Lucia heeft een bedrag van 540 € gestort om dit gezin enkele maanden te ondersteunen en de facturen voor therapie en opvangkosten te betalen.
Click Here
Voorbeeld 5
Gescheiden moeder, palliatief met 3 kinderen. Vader is sinds kort terug in beeld. Mama zou haar kinderen graag nog een kinderkamer geven zodat ze een mooie plaats hebben om tot rust te komen. Papa is sinds kort terug in het appartement komen wonen zodat de kinderen na overlijden van hun mama in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven en niet naar een pleeggezin hoeven te gaan.

Vraag: Een kinderkamer : stapelbed, matras, lakens, kast, bureau.

Beslissing: Lucia heeft een bedrag van 750 € voor een kinderkamer.
Click Here
Voorbeeld 6
Vader alcohol verslaving maar wel ingeschreven in VDAB. Zij tijdelijk zonder werk. Enig inkomen is kindergeld. Zij zijn in aanvraag voor CSR. Moeder is huisvrouw. Oudste dochtertje heeft autisme en is slechtziende. Wonen tijdelijk in studio van OCMW. Recent zou leefloon goedgekeurd zijn.

Vraag: Aankoop van een bril voor oudste dochtertje.

Beslissing: Lucia heeft 319 € overgemaakt voor aankoop van de bril.
Click Here
Previous
Next