Lucia vzw werd opgericht in 1996 met als missie noodhulp te verlenen aan gezinnen met kleine kinderen en zwangere vrouwen die in België in schrijnende armoede leven.

Lucia wenst je een gelukkig 2023

Lucia vzw

Welzijn en ontplooiing van jonge kinderen staan centraal

Lucia biedt jaarlijks financiële steun aan meer dan 250 gezinnen die in België wonen.

Hiermee kunnen ongeveer 550 kinderen niet alleen beter gevoed, gekleed, gehuisvest en verzorgd worden, maar ook ondersteund worden tijdens de eerste levensjaren die cruciaal zijn voor hun ontwikkeling. Ieder kind heeft recht op een faire start in het leven.