De Missie van Lucia

Lucia vzw werd opgericht in 1996 met als missie noodhulp te verlenen aan gezinnen met kleine kinderen en zwangere vrouwen die in België in schrijnende armoede leven.


Welzijn en de ontplooiing van jonge kinderen (tot 12 jaar) staan centraal.

Lucia biedt jaarlijks financiële steun aan meer dan 250 gezinnen die in België wonen.


Hiermee kunnen ongeveer 550 kinderen niet alleen beter gevoed, gekleed, gehuisvest en verzorgd worden, maar ook ondersteund worden tijdens de eerste levensjaren die cruciaal zijn voor hun ontwikkeling. Ieder kind heeft recht op een faire start in het leven.


Door een tijdig en tijdelijk financieel steuntje én een goede begeleiding door professionals uit de sociale sector wil LUCIA het gezin uit de probleemsituatie helpen.

In haar jaarverslag geeft LUCIA een overzicht van haar resultaten en werking.

Onze structuur

De maatschappelijke zetel van LUCIA vzw is gevestigd te 1000 Brussel, Boomkwekerijstraat 1.


Lucia vzw telt acht afdelingen die samenvallen met één of meer provincies. Deze structuur zorgt voor een goede voeling met de lokale sociale actoren.

Lucia vzw werkt met een vijftigtal vrijwilligers.


Het dagelijks beheer van de vereniging en de administratieve en financiële coördinatie van de verschillende afdelingen worden verzorgd door een coördinator.

Onze lokale afdelingen

Regio

Contact

Rekeningnummer

Nationaal

Lucia vzw

vzw.lucia.asbl@skynet.be

BE41 3101 4792 7110

Antwerpen

lucia.provincieantwerpen@gmail.com

BE55 4096 5885 3144

Brussel + Waals-Brabant + Henegouwen

vzw.lucia.asbl@skynet.be

BE12 2100 3179 0992

Limburg

annemie.roppe@gmail.com

BE42 7330 4769 7354

Luik

beatricehamal@gmail.com

BE87 0013 9993 2894

Namen en Luxemburg

ets.sarto1@gmail.com

BE65 7320 0119 7696

Oost-Vlaanderen

nicole.soubry@telenet.be

BE79 7370 2302 6833

Vlaams-Brabant

jos.van.grunderbeek@skynet.be

BE32 7360 0269 0402

West-Vlaanderen

creations@lovelychic.be

BE09 4652 1677 8157

Werking

Lucia

Lucia werkt nauw samen met sociale organisaties en sociale begeleiders.


Zij brengen steunaanvragen aan voor gezinnen die niet in de primaire levensbehoeften van hun jonge kinderen kunnen voorzien. Samen met hen bespreken we de gezinssituatie en hun noden. LUCIA vzw streeft naar een snelle en eenvoudige steunverlening. Die kan onder de vorm van een maandelijks bedrag ( voor aankoop voeding, pampers, …) of een éénmalig bedrag (voor aankoop kinderkamer, onontbeerlijke huishoudtoestellen, medische kosten …).


Met de sociale begeleiders volgen we een correcte besteding van de steun op.


Lucia vzw hecht groot belang aan het respect van de privacy

Resultaten

Neem contact